Pohyb je součástí života každého z nás. Pohybem můžeme rozumět i dorozumívání nejmenších dětí s rodiči nebo vyjádření pocitů. Pohyb je pro dítě v raném věku nejdůležitějším prostředkem vývoje celé osobnosti.

Prospívá fyzickému i psychickému vývoji. Pohybové činnosti a hry umožňují dětem prožít vše nové pro ně přirozeným a radostným způsobem.

Zdokonalováním hrubě motorických dovedností se rozvíjí jemně motorické schopnosti, se kterými velice úzce souvisí rozvoj řeči. Právě proto jsou nedílnou součástí pohybových aktivit dětí básničky, říkanky, písničky a melodické zvuky, v nichž jsou řeč, pohyb a rytmus ideálně propojeny a rozvíjejí děti po všech stránkách.

Společná činnost rodiče s dítětem upevňuje vzájemné vazby. Cvičení přináší pohodu a potěšení ze vzájemného kontaktu, je pro dítě zároveň odměnou a motivací. Kontaktem se prohlubuje vztah dítěte s rodičem a dítě se na společně strávené chvíle, kdy se mu plně věnujete, těší. 

Pohybové aktivity a hry by měly respektovat vývojové fáze dítěte. Psychomotorický vývoj dítěte do jednoho roku je zásadní pro další růst dítěte a jeho zdokonalování nabytých dovedností v tomto období, ale také pro rozvoj či nerozvoj patologických pohybových návyků, vadného držení těla a jiných neduhů v již dosti útlém věku. Správným vedením lekcí, vhodnou korekcí a intervencí u rodičů lze ukázat a pomoci, jak podpořit správný psychomotorický vývoj jejich malých pokladů. 

Doufám, že se nám společně podaří zařadit pohyb do života dětí tak, abychom jim dali správný základ a aby je to bavilo i později, až budou sami přemýšlet, jak využít volnou chvíli. Pojďme se zabavit pohybem! 

Mini cvičení se Zuzkou